Reglement en voorwaarden

Every workout is progress!

 • Een ieder is verplicht de instructies van politie, brandweer, medisch personeel en de organisatie op te volgen.
 • Parkeren alleen op daarvoor bestemde plekken, zodanig dat het voor niemand hinder oplevert.
 • De organisatie is herkenbaar aan hesjes/kleding of badges.
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 • Korfbalvereniging Regio’72 en/of de organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te houden voor schade die ontstaan is door/aan deelnemers en bezoekers en voor schade of diefstal van goederen.
 • Er wordt geen restitutie verleend van het inschrijfgeld.
 • De route is op de openbare weg. Hier gelden de gebruikelijke verkeersregels.
 • Loop zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg.
 • Toiletten zijn aanwezig.
 • Er is beperkte kleedruimte aanwezig.
 • Er is beperkte gelegenheid tot douchen.
 • Er zijn geen kluisjes beschikbaar.
 • Men is verplicht de aangegeven route te lopen.
 • Geen glas, blik of andere verpakkingsmaterialen op het terrein of langs de route achterlaten.
 • De organisatie heeft het recht om de wedstrijd af te gelasten. Dit kan bijvoorbeeld bij te weinig deelname of bijzonder slechte (weers)omstandigheden.
 • De deelnemer verklaart zich door inschrijven voor de RegioRun akkoord met de huisregels en voorwaarden.
 • De uitslag wordt door de organisatie vastgesteld.
 • De tijdwaarneming geschiedt handmatig. Het is dus van belang dat het startnummer te allen tijde duidelijk zichtbaar is.
 • De complete uitslag zal direct op deze website worden gepubliceerd.
 • Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt die later online worden geplaatst en mogelijk ook als promotiemateriaal gebruikt kunnen worden in flyers/posters/website etc.

Zondag 23 april 2017

TIJDEN:
10.30 uur : Sportpark geopend
11.15 uur : Kidsrun
12.00 uur : Wandelaars
12.30 uur : Run 5 + 10 KM

KOSTEN:
Run : € 6,00
Walk : € 4,00
Kids t/m 12 jaar : € 2,00

LOCATIE:
Zichtstede 16
8171 NB Vaassen
0578 – 574757
regiorun@regio72.nl

Vanwege de op 23 maart afgekondigde nieuwe maatregelen inzake het coronavirus, kan de RegioRun 2020 dit jaar geen doorgang vinden. Geen enkel evenement is toegestaan, voorlopig tot 1 juni. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van diegene die al slachtoffer zijn geworden van het virus.

Het is onontkoombaar. De coronacrisis slaat álles lam. We respecteren en begrijpen de maatregelen van de overheid en het RIVM. Gezondheid en veiligheid gaat boven alles, maar het is verschrikkelijk zuur. We gaan de scherven bij elkaar rapen en ons opmaken voor een alles overtreffende editie in 2021.

We zien jullie graag volgend jaar terug in blakende gezondheid terug.

TAKE CARE!

TEAM REGIORUN